Министарство Просвете укида школску аутономију и избацује верску наставу! РЕАГУЈМО!

Поштовани читаоци,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) објавило је јавне расправе о нацртима чак четири нова закона која се тичу образовања наше деце. У Нацрту Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ), који се у целости може преузети ОВДЕ,мењају се следеће веома важне ствари за будућност наше деце и њиховог образовања и васпитања:

  1. Национални просветни савет убудуће бира Влада (а не Скупштина као досад)
  2. Национални просветни савет ће убудуће имати искључиво саветодавну функцију (даје мишљење на измену и допуну Курикулума), а неће имати могућност доношења, односно одбијања измена и допуна Курикулума као досад (читати у контексту Образовних пакета за учење о сексуалном злостављању – тј. сексуализација деце)
  3. У Нацрту је предвиђен веома редукован број чланова Националног просветног савета – који не подразумева представника из СПЦ (као досад у члану 13.:“ члан из реда Српске православне цркве, са листе кандидата коју подноси ова црква), већ само једног представника из Комисије за верску наставу у школи (при МПНТР) у којој су као што је познато, у већини секуларна лица и представници других верских заједница;
  4. Убудуће Директора установа именује Министар (Директора установе до сада бирао је орган управљања, тј. Школски одбор на основу конкурса) – чиме се значајно утиче на аутономију Школе.У ову сврху корисно је упоредити Чланове 122. и 123. Новог ЗОСОВ-а у односу на Чланове 59. и 60. Постојећег ЗОСОВ-а. Школски одбор учествује само у расписивању конкурса за директора установе.
  5. Посебно пажњу привукла нам је и изменау члану који се тиче Забране дискриминације, који је проширен у односу на постојећи ЗОСОВ и који није у складу са Уставом РС.

 

Цитирамо оба члана са подвученим појмовима:

НАЦРТ Закона о основама система образовања и васпитања:

Забрана дискриминације

Члан 110.

У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, сексуалне оријентације, родног идентитета, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају….

 

Устав Републике Србије не познаје категорије «рода», «родне равноправности», «родног идентитета» и «сексуалне оријентације». Члан 15. Устава јемчи равноправност полова, тј. мушкараца и жена.
Посебно, термини „сексуална оријентација“ и „родни идентитет“ – су правно незаснована лична својства. Осим тога, ови термини, с обзиром да су научно  незасновани – морају бити из нацрта овог Закона избачени, јер не постоји правно оправдање за њихово коришћење у правном систему Републике Србије.
Ни релевантна међународна тела немају правно обавезујућу нити опште прихваћену дефиницију ових термина.

Устав препознаје искључиво следећа лична својства:

Устав Републике Србије:

Забрана дискриминације

Члан 21

Пред Уставом и законом сви су једнаки.

Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

Дакле, Устав Републике Србије препознаје искључиво „пол“ као лично својство, а ни у ком случају идеолошке концепте „рода“, „родног идентитета“ и „сексуалне оријентације“.

Очекујемо од Скупштинског одбора за законодавство да ауторима нацрта овог Закона појасни да не могу у њега дописивати оно што није одређено Уставом Републике Србије!

Апелујемо на посланике у Парламенту Србије да министра Шарчевића ХИТНО суоче са овим незаконитим покушајима увођења личних својстава којих у Уставу Републике Србије нема!

 

6. Из новог Нацрта ЗОСОВ-а у потпуности је избачен Члан 72. који се тиче верске наставе, и којим се прописује да је један од обавезних изборних предмета верска настава или грађанско васпитање:

Постојећи Закон о основама система образовања и васпитања:

Члан 72

Наставни план и програм јесте основа за доношење школског програма у основном и средњем образовању и васпитању. Структура наставних планова и програма образовања одраслих уређује се посебним законом.

Наставни план и програм доноси се у складу са утврђеним принципима, циљевима и стандардима постигнућа.

Наставни план и програм трогодишњег средњег стручног образовања садржи, најмање 30 одсто општег и 65 одсто стручног образовања, а наставни план и програм четворогодишњег стручног и уметничког образовања садржи најмање 40 одсто општег и 55 одсто стручног, односно уметничког образовања.

Наставни план обухвата изборне предмете по нивоима и врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више предмета према својим склоностима. Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање. Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или грађанско васпитање, изборни предмет може да мења у току циклуса основног, односно до краја стицања средњег образовања и васпитања.

 

Желимо да Вам скренемо пажњу да сумњамо да ће на мала врата бити укинута верска настава у школама, а уведени садржаји који спречавају „родну дискриминацију“ и дискриминацију по основу тзв. „сексуалне оријентације“!

Ако се без предрасуда сагледају тражене измене закона,не може се избећи закључак да је намера потпуна централизација моћи у рукама Министра и партијско кадрирање, као и потпуна политизација образовања.

Партијско кадрирање и политизација образовања су наравно већ деценијама присутни, али новим Нацртом ЗОСОВ-а – потпуно легализовани.

Са оваквим Законом о основама система образовања и васпитања постоји чак и законски основ да се у образовни систем уведу разноразни „пакетићи“, јер они тобож служе смањењу дискриминације различитих „сексуалних оријентација“.

АПЕЛУЈЕМО на јавност и забринуте родитеље – ЕВО КАКО МОЖЕТЕ ДА РЕАГУЈЕТЕ (3 КОРАКА):

 

а) отворите документ који смо већ попунили са адекватним критикама Нацрта:

ФОРУМУЛАР са предлозима измена Нацрта. (Десни клик мишем, па на Save as…)

б) У овај већ попуњени формулар пре прослеђивања Министарству упишите своје име, презиме и електронску адресу (а уколико имате још неку правну критику овог нацрта Закона можете га дописати у наставку документа)

ц) Овако сачуван формулар пошаљите на адресу Министарства просвете  (javna.rasprava@mpn.gov.rs)

 

Такође, уколико сте у могућности дођите лично на неку од трибина на којима ће се јавно расправљати о Нацрту. Трибине ће бити одржане у:

  • Нишу, 01. јун 2017. године на Електронском факултету, А. Медведева 14, у периоду од 10,00 – 12,00 часова;
  • Београду, 08. јун 2017. године у Сали београдске општине Врачар, Његошева 77, у периоду од 9,00-11,00 часова

На тим трибинама слободно можете јавно прочитати критике овог нацрта Закона које су изнете у формулару.

 

Породични људи Србије

Једно мишљење на „Министарство Просвете укида школску аутономију и избацује верску наставу! РЕАГУЈМО!

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s